De Bonte Hoef | Bestuur

Bestuur

Het stichting bestuur bestaat uit vrijwilligers. Ze hebben de taken als volgt verdeeld:

Voorzitter

Vacature

 • Zit de vergaderingen voor.
 • Public relations
 • Verantwoordelijk voor onderhoud van gebouw en inventaris
 • Contact persoon voor de overheden

Penningmeester

Wiel Holterman

 • Administratie en facturering
 • Financiele verslaggeving
 • Bankzaken
 • Verzekeringszaken
 • Subsidieaanvragen

Secretaris

Manja Schoonen

 • Agenda en notulering
 • Opmaak en beheer van de huurcontracten
 • Archivering van alle correspondentie en contracten
 • Personele aangelegenheden